Ansioluettelo

Työkokemus

3/2011–>
(Akt. 3,5v)
Verkkokoulutussuunnittelija, Jollas Instituutti
Keskeisiä työtehtäviä ovat olleet itseopiskelumateriaalien tuottaminen verkkoon, asiakkaiden perehdytysprosessien kehittäminen digitaaliteknologiaa hyödyntäen, monimuoto-opetuksen ratkaisujen kehittäminen, kouluttajien valmentaminen verkon käyttöön osana opetusta, verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto sekä kouluttajien ja opiskelijoiden tukeminen verkko-oppimisympäristöjen käytössä.
5/2017–> Tuntiopettaja, Vantaan aikuisopisto
Kurssien suunnittelu ja toteutus: Kotisivut WordPressillä (5/2017, 9/2017, 1-2/2018) sekä WordPress-työpaja (5/2017).
8/2015–2/2016
(7kk)
Tuntiopettaja, Vantaan aikuisopisto
Keskeisiä työtehtäviä ovat olleet Kotisivut WordPressillä -kurssin suunnittelu ja toteutus sekä erilaisten työpajojen vetäminen ja opettajien henkilökohtainen opastaminen. Työpajojen aiheita ovat olleet muun muassa blogien hyödyntäminen opetuksessa, WordPressin käyttö sekä organisaatioblogin pitäminen.
2/2006-2/2011
(5v1kk)
Tiedottaja, Posiva Oy
Keskeisiä työtehtäviä olivat internet- ja intranetsivujen sekä kuva-arkiston uudistaminen, kehittäminen ja ylläpito, juttujen kirjoittaminen eri medioihin, esite- ja esitysmateriaalien ylläpito, valokuvaus sekä vierailujen koordinointi ja isännöinti. Työskentelyni aikana hoidin yli 100 vierailun järjestelyt yhteydenpitoineen (valtaosa kansainvälisiä vieraita) sekä pidin kymmeniä yritysesittelyä. Osallistuin myös erilaisten tapahtumien järjestämiseen, kuten kansainvälisenä yhteistyönä toteutetun yli 300 osallistujan konferenssin järjestämiseen.
3/2005-12/2005
(10kk)
Verkko-opetuksen suunnittelija, Tritonian Oppimiskeskus (Vaasan yliopisto)
 Keskeisiä työtehtäviä olivat korkeakouluopettajien kouluttaminen suomeksi ja ruotsiksi, aiheina muun muassa oppimisympäristöjen käyttö, kotisivujen teko sekä kuvankäsittely. Lisäksi työtehtäviin kuului opettajien henkilökohtainen opastaminen verkko-opetusratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä organisaation viestintätehtävät.
1997-2005 Muu työkokemus
Projektihenkilö, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 9.12.2004-17.2.2005. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivujen ulkoasun ja rakenteen uudistaminen. Kuvankäsittelijä, Seppälän koulukuvat,.13.8.2004-26.10.2004. Koulukuvien käsittely kuvankäsittelyohjelmilla. Valtiohallinnon harjoittelija, Levón-instituutti. 15.4-31.8.2004. Kotisivuprojektien läpivienti. Harjoittelija, Kurikan kaupunki. 1.8.2003-31.8.2003. Kaupungin kotisivujen päivitys teknisen osaston osalta. Lisäksi vuosina 1997-2004 erilaisia lyhyitä pätkiä, kuten joulukorttien lajittelua, pelinhoitajana toimimista, puutarhatöitä, mansikoiden poimintaa sekä uimaopettajana toimimista.

Koulutus

 • Kasvatustieteen maisteri, Helsingin yliopisto. 9/2012-12/2014.
  • Päääaine: Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatustiede).
  • Pro gradun aihe: Oppimispäiväkirjablogit käytännön yhteisöissä tapahtuvan oppimisen työkaluina.
  • Tutkinto piti sisällään: Aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot
 • Filosofian maisteri, Vaasan yliopisto. 09/1999-12/2004.
  • Pääaine: Viestintätieteet.
  • Koulutusohjelma: Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma.
  • Sivuaineet: Englanti ja kulttuurienvälinen viestintä.
  • Pro gradun aihe: Suomen peruskouluissa ja lukioissa käytettävän digitaalisen oppimateriaalin kehitys.
  • Vaihto-opiskelu: Ruotsissa, Karlstadin yliopistossa, syksy 2001.
 • Tieto-  ja  viestintätekniikan  opetuskäytön  asiantuntijakoulutus, Virtuaaliyliopiston  TieVie-hanke  (2005-2006),  15op.

Kielitaito

 • Suomi: äidinkieli. Tuotan monipuolisesti erilaisia viestinnällisiä ja opetuksellisia tekstejä. Esiinnyn sujuvasti ja ammattitaidolla.
 • Englanti: erinomainen. Pystyn sujuvasti työskentelemään englanniksi niin suullisesti kuin kirjallisesti. Olen käyttänyt englantia päivittäin muun muassa Posivalla työskennellessäni.
 • Ruotsi: hyvä. Tulen hyvin toimeen ruotsinkielellä työelämän perustilanteissa. Olen asunut Ruotsissa, työskennellyt kaksikielisessä organisaatiossa sekä opettanut ruotsiksi.

ICT-taidot


Ohjelmat

 • Microsoft Office: Word ja PowerPoint: erinomaiset taidot, Excel: hyvät taidot,
 • Adobe Photoshop (erinomaiset taidot: olen käsitellyt kuvia monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin)
 • Adobe Captivate (erinomaiset taidot: olen tuottanut verkko-oppimateriaalia)
 • Adobe Soundbooth (perusteet: editoinut spiikkejä)
 • Adobe Première (perusteet)

Verkkosovellukset

 • Microsoft SharePoint (erinomaiset taidot: toiminut ylläpitäjän/omistajan roolissa työryhmäkäytössä ja oppimisalustakäytössä),
 • Moodle (erinomaiset taidot: olen käyttänyt opettajan roolissa ja kouluttanut käyttöä muille)
 • Google Blogger (hyvät taidot: olen käyttänyt blogien julkaisuun ja opastanut muita käytössä),
 • WordPress (erinomaiset taidot: olen tuottanut kotisivuja ja opettanut muille käyttöä)
 • Google Analytics (perustaidot: seurannut ja hyödyntänyt useiden verkkosivujen kävijätilastointia)
 • Facebook (erinomaiset taidot: olen luonut ja ylläpitänyt profiilin lisäksi ryhmiä ja sivuja)
 • LinkedIn (hyvät taidot, henkilöprofiilin muokkaus ja hyödyntäminen)
 • Twitter (hyvät taidot)
 • Instagram (hyvät taidot)

Verkkotekniikat

 • HTML (erinomaiset taidot: olen tuottanut useita kotisivuja),
 • CSS (erinomaiset taidot: olen muokannut ja tuottanut useiden kotisivujen ulkoasua)
 • PHP (perusteet)
 • MySQL (perusteet)

Luottamustehtävät

 • Satakunnan aluesihteeri, Akavan erityisalat, 1/2010-12/2010.
 • Tiedotus- ja www-vastaava, Vaasan yliopiston Etelä-Pohjalainen osakunta Puukkoo,  10/2003-12/2004.
 • Tiedotusvaliokunta-aktiivi, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan tiedotusvaliokunta, 1/2003-12/2003.
 • Tiedotus- ja PR-vastaava, Giga ry, 1/2002-12/2002.
 • KV-tutor, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, 8/2002-12/2002.