Osaaminen

Osaamiseni keskiössä ovat pedagoginen näkemys, tietotekninen ymmärrys sekä organisaatioviestinnän taidot. Osaamiseni pohjautuu yli kymmenen vuoden työkokemukseen, viestintätieteiden ja kasvatustieteen maisterinopintoihin sekö opettajan pedagogisiin opintoihin.
 

Verkkopedagogiikka yhdistää kaiken osaamiseni

Verkkopedagogiikka on osaamiseni ydintä. Olen hyvä kehittämään erilaisia digitaaliteknologiaa hyödyntäviä opetus- ja koulutusratkaisuja sekä valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivimman toteutustavan.

Osaan tuottaa oppimista ja opetusta tukevaa eLearning-materiaalia, jossa yhdistellään tekstiä, ääntä, kuvia, animaatioita, videoita sekä erilaisia harjoitteita. Olen ollut mukana kehittämässä ja käyttämässä verkkovuorovaikutusta hyödyntäviä opetuskokonaisuuksia. Muut osaamisalueeni tukevat verkkopedagogiikan osaamistani:

 

Pedagoginen osaaminen

Minulla on vahva pedagoginen osaaminen. Osaan suunnitella ja kehittää koulutuskokonaisuuksia sekä toimia kouluttajana. Osaan myös tuottaa erilaisia koulutusta tukevia materiaaleja verkkoon ja lähitapaamisiin. Minulla on monipuolinen työkalupakki erilaisia opetus- ja fasilitointimenetelmiä.

Pedagogiselle osaamiselleni pohjan luovat kasvatustieteen maisterin opintoni sekä opettajan pedagogiset opintoni. Työtehtäviini on kuulunut koulutusten suunnittelua ja kouluttamista sekä opetuksen kehittämistä yhdessä kouluttajien kanssa.

 

Viestinnän ja verkkoviestinnän osaaja

Olen vahva viestinnän osaaja. Hanskaan tapahtumien järjestämisen, juttujen kirjoittamisen eri medioihin, esite- ja esitysmateriaalin tuotannon sekä yritysesittelyjen pitämisen. Olen myös ollut mukana viestintäsuunnitelmien ja -strategioiden laatimisessa. Osaamiselleni pohjan luovat viestinnän yliopisto-opintoni sekä yli viiden vuoden työkokemus.

Organisaatioviestinnän osaamiseen kytkeytyy keskeisesti verkkoviestinnän osaamiseni. Tuotan sujuvasti verkkotekstiä, tuli se sitten blogiin tai nettisivuille. Ymmärrän verkkovuorovaikutuksen erityispiirteitä. Olen hyvä kehittämään nettisivuja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja palvelevat lukijan tarpeita.

 

Tietotekninen osaaminen luo kaikelle vankan pohjan

Yhden osaamiseni kulmakivistä muodostaa tietotekninen osaaminen. Ymmärrän, miten erilaiset tietotekniset ratkaisut toimivat ja osaan ottaa tämän huomioon suunnitellessani erilaisten sovellusten hyödyntämistä ja kehittämistä.

Tietotekniselle osaamiselleni taustan antavat tietotekniikan ja multimediatuotannon ylipisto-opinnot. Työtehtävissäni olen ollut mukana uudistamassa verkkosivuja ja intranet-sivuja sekä kehittämässä opetusta tukevia oppimisympäristöjä.