eJollas2 – Verkko-oppimisympäristön kehitystyö

Työnantaja: Jollas Instituutti
Kategoria(t): Verkko-opetus, Verkko-oppimisympäristö
Tekniikka: Microsoft SharePoint
Aikataulu: projektiin mukaan 3/2011, käyttöönotto 2013

Kuvaus: Olin mukana Jollas Instituutin oman oppimisympäristön eJollas2-järjestelmän kehittämisessä. Järjestelmä räätälöitiin SharePoint 2010:n päälle ja sen toiminnallisuuksia laajennettiin SharePoint Learning Kitin avulla.

Vastasin uuden ympäristön testauksista Jollaksen osalta ja olin yhteydessä sovelluksen toimittajaan havaittujen virheiden ja ongelmien osalta. Lisäksi suunnittelin, koordinoin ja toteutin käyttöönottoa ja koulutin asiakkaita ja kollegoitani järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä.

Käyttöönotossa vanhat materiaalit muunnettiin järjestelmän vaatimaan muotoon ja syötettiin järjestelmään. Asiakkaiden koulutusyhteyshenkilöt koulutettiin järjestelmän käyttöön. Järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön asiakasyritys kerrallaan. Käyttöönoton koordinoinnin ohella hoidin käyttöönoton toimenpiteet useiden asiakkaiden osalta.

Projektin aikana opin paljon ohjelmistojen kehitystyöstä. Testaustyöstä tuli paljon systemaattisempaa, käyttöönottoprosesseista sujuvampia. Opin paljon siitä, mitä LMS-järjestelmän uudistamisessa tulee ottaa huomioon ja mitä tulee välttää.

Kun eJollas2-ympäristön käyttöönotto oli hyvässä vaiheessa, aloitettiin oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvän vaiheen 2 suunnittelu. Olin mukana tuossa suunnittelutyössä ja teimme syksyllä 2013 vaatimusmäärittelyn koskien uusia vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia.