Kasvatustieteen gradu

Työnantaja: Jollas Instituutti
Kategoria(t): Verkko-opetus
Toteutettu: 9/2013 – 10/2014

Kuvaus: Opiskellessani Helsingin yliopistossa kasvatustieteitä, kirjoitin maisterintutkintooni liittyvän graduni Jollas Instituutille. Graduni aiheena oli oppimispäiväkirjablogien käyttö osana Jollaksen valmennuksia. Tarkastelussa oli kolme Jollas Instituutin valmennusta, joissa pilotoitiin oppimispäiväkirjablogien käyttöä.

Teoreettisena viitekehyksenä toimi käytännön yhteisöjen teoria ja oppimispäiväkirjoja tarkasteltiinkin käytännön yhteisöissä tapahtuvan oppimisen työkaluina. Haastattelin syksyllä 2013 pilottivalmennusten opiskelijoita ja kouluttajia, haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Aineiston analysoin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Aktiivista työstöaikaa graduun kului noin vuosi ja sain siitä hyvän arvosanan (Magna Cum Laude). Opin prosessin aikana paljon niin tieteellisestä työskentelystä kuin tutkimuskohteestani. Erityisen antoisia olivat toteuttamani teemahaastattelut, oli hienoa kuulla niin syvällisesti opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia opetusmenetelmästä.

Graduni tiivistelmä