Sulava-projekti: monimuoto-opetuksen ratkaisujen kehittäminen

Työnantaja: Jollas Instituutti
Kategoria(t): Verkko-opetus, Koulutus
Tekniikka: Google Blogger
Aikataulu: kevät 2013 – kesä 2014 

Kuvaus: Olen ollut mukana kehittämässä ja pilotoimassa erilaisia monimuotoisia, sulautuvan opetuksen menetelmiä Jollas Instituutissa. Niissä yhdisteltiin blogeja ja verkkokeskusteluja osaksi muuta opetusta.

Pilottivalmennusten opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjaa blogiin ja lukivat toistensa oppimispäiväkirjoja. Verkkokeskusteluina toteutettiin verkkolukupiiri ja erilaisia teemakeskusteluja. Lisäksi iPadeja ja blogeja hyödynnettiin kilpailija-analyysin mystery shopping -tyyppisessä toteutuksessa.

Opetusmenetelmiä kehitettiin yhteistyönä, jossa mukana olivat itseni lisäksi kollegani verkkokoulutustiimistä sekä kunkin pilottivalmennuksen vastuukouluttaja. Olin mukana valitsemassa ja käyttöönottamassa työvälineitä, suunnittelemassa ja kirjoittamassa tehtäviä ja toimeksiantoja sekä avustamassa ongelmatilanteissa. Vastuulleni kuului myös pilottien oppien kerääminen.

Pilotit onnistuivat hyvin ja niistä saatiin monipuolista tietoa Jollaksen valmennuksiin soveltuvista monimuotoisista työskentelytavoista. Lisäksi ne antoivat suuntaviivoja siihen, millaisia teknisiä ratkaisuja tarvitaan tukemaan monimuotoista opetusta Jollaksessa. Työskentely kollegan kanssa sparraten ja kouluttajien kanssa yhteistyötä tehden oli hedelmällinen tapa toteuttaa pilotteja.